Akustika

Téma priestorovej akustiky je dnes tak dôležitá ako nikdy predtým. Súčasné moderné stavby so svojimi veľkými hladkými plochami  ( nepokryté hladké steny, sklo a pod.) potrebujú akustické riešenia, ktoré vo všeobecnosti pomáhajú zvuk pohlcovať a eliminovať odrazy zvuku.

Preto optimalizácia Vašej priestorovej akustiky bude predstavovať dramatický krok pre posluchový pôžitok vo Vašom priestore. Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že ani technicky najhodnotnejšie reproduktorové sústavy a komponenty zvukového reťazca s existujúcou pôvodnou priestorovou akustikou nevedia svoj vlastný potenciál premeniť na vysokú zvukovú kvalitu.

Dosiahnuť výborné akustické podmienky v danom priestore stáva sa často nie ľahkou úlohou. Zvyčajne nestačia žiadne jednoduché akustické pravidlá, najmä keď ide o zladenie akustických riešení a dizajnu priestoru.

Doporučujeme Vám zaoberať sa priestorovou akustikou v týchto situáciach:

 • riešenie priestorovej akustiky v réžiách, štúdiách, domácich kinách, rádiách spoločenských priestoroch (ako napr. firemné zasadačky a pracoviská)
 • nespokojnosť so zvukom Vašej audio zostavy, bezradnosť ako zvýšiť kvalitu zvuku Vašej reprodukcie v domácich podmienkach
 • zlá zrozumiteľnosť dialógov pri sledovaní filmov v TV
 • problémy s „duniacimi“ basmi pri reprodukcii hudby najmä v domácich podmienkach
 • agresívny zvuk pri väčších hlasitostiach
 • všeobecne nepríjemný pocit vplyvom echa priestoru pri rozhovore
 • nová stavba alebo prestavba
 • posluchové priestory v ktorých sa nachádzajú veľké sklenené plochy

Vyriešením priestorovej akustiky dosiahnete:

 • príjemnú, pokojnejšiu atmosféru v priestore
 • vysokú zrozumiteľnosť reči
 • vyváženú zvukovú reprodukciu pri nízkych a vysokých hlasitostiach
 • upokojenie zvukového obrazu a rozlíšenie jemných detailov vo zvuku
 • kontúrny bass pri reprodukcii, bez rezonancií
 • prirodzenú farbu zvuku bez zbytočnej tvrdosti
 • stabilizáciu priestorového zobrazenia zvuku, symetrický stereo zvuk

Ponúkame Vám priamu cestu k riešeniu Vašej priestorovej akustiky:

 • s použitím exaktných meracích metód v relatívne krátkom čase získame kompletný obraz o priestorovej akustike Vášho priestoru
 • s vyhodnotením meraní Vás podrobne oboznámime a ponúkneme Vám viaceré možnosti riešenia priestorovej akustiky
 • venujeme pritom pozornosť výberu a použitiu takých akustických produktov, ktoré sa dajú harmonicky integrovať do Vášho priestoru
 • okrem známych akustických produktov používame pre stropy a okná špeciálne akustické riešenia a akustické prvky