Blog

Cemwood vyrovnanie

Ako sme vyrovnali a odhlučnili starú podlahu v byte

Od klienta v Bratislave sme dostali izbu v pôvodnom stave na celkovú rekonštrukciu, zameranú hlavne na odhlučnenie priestoru. Klienta rušili klienti takmer zo všetkých strán a zároveň klient rušil susedov hlavne chodením po starej nekvalitnej podlahe. V tomto krátkom blogu, by som chcel poukázať na to, ako jednoducho vyrovnať a odhlučniť podlahu, bez nutnosti vylievania nového […]

Akustik Potichu.sk

Aké máme požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií?

Pri riešení zvukovo-izolačných vlastností stavebných konštrukcií a prvkov dochádza najčastejšie k trom prejavom šírenia zvuku: zvuk, ktorý sa šíri vzduchom – zvuková energia zo zdroja vo vysielacej miestnosti sa šíri vzduchom, dopadá na konštrukciu a konštrukciou je vyžiarená do prijímacej miestnosti (preto je názov veličiny „vzduchová nepriezvučnosť“) zvuk, ktorý vzniká nárazom – zvuková energia vzniká v dôsledku mechanického nárazu […]