HMC Acoustic

Typ: Zvuková izolácia na zvýšenie nepriezvučnosti konštrukcie

Výkon materiálu: ΔLw 29dB,  Rw=33dB-39dB (3cm)

Materiál HMC Acoustic je vyrábaný jedninečnou patentovanou technológiou a má všetky potrebné celoeurópske certfikáty. Je 100 % hygienický , bez pridaných chemikálii. Všetky testy vzduchovej nepriezvučnosti potvrdili unikátne zvukovo izolačné vlastnosti a predstavuje tak konkurenciu doteraz používaným produktom, ktoré predčí jednak zvukvo  izolačnými vlastnosťami, mechanickými vlastnosťami ako aj cenou.

zvuková izolácia

Výhody materiálu GECON Acoustic:

  • jedinečný patentovaný stavebný materiál pre riešenie problémov s hlukom
  • výborná vzduchová nepriezvučnosť od Rw = 32,4 dB po Rw = 39 dB
  • vynikajúce zlepšenie krokového hluku Δ Lw = 26 až 35 dB
  • minimálny záber obytného priestoru a plôch
  • ekologický a recyklovateľný materiál
  • ošetrené HT (Heat Treatment), odolný voči plesniam a škodcom

Efektívnosť zvukovej izolácie pri rôznych frekvenciách:

(čím väčšia hodnota Rw tým lepšie)

Technické parametre:

Hrúbka10 mm, 20 mm,
30 mm (iba zložením 10 a 20mm dosky)
Rozmer dosky
1200×800, íný rozmer na objednávku pri väčšom objeme
Hustota850 kg m3
Tepelná vodivosť (podľa normy STN EN 12667)0,196 W/m.K
Pevnosť v ohybe v hlavnej osi9 N/mm2
Trieda horľavostiB, s1, d0
Akustická izolácia Rw 32,4 dB (pri 10mm) / 37 dB (pri 20mm) / 39 dB (pri 30mm)

Príklady použitia materiálu HMC acoustic v konštrukcií:

Predsadené stenové konštrukcie:

Predsadená konštrukcia GS2 obsahuje dve aktívne zvukové izolácie, dosku HMC a akustickú penu Silent Foam 120.

Ak vložíte 5cm penu do konštrukcie a zakryjete doskou HMC 1cm, celá hrúbka konštrukcie bude mať 6cm. Dosku HMCn zatvoríte sadrokartónom. Výkon celej konštrukcie môžete zvýšiť buď väčšou hrúbkou HMC dosiek (2-3cm) alebo aj pridaním vzduchovej medzery do konštrukcie (pred alebo za penu).

Predsadená konštrukcia GST4 obsahuje štyri aktívne zvukové izolácie, dosku HMC, akustickú penu Silent Foam 120 2x (1x 1cm, 1x 5cm) a pás Topsilent.

Prvá časť je kontaktná, na 1cm penu priložíme pás Topsilent. Nasleduje konštrukcia s penou, zakrytá HMC doskou (1-3cm). Dosku HMC zatvoríte sadrokartónom. Výkon celej konštrukcie môžete zvýšiť pridaním väčšej vzduchovej medzery do konštrukcie.

Zaujal Vás materiál HMC Acoustic? Kontaktujte nás.