Stered Acoustic

Najlepší akustický materiál v našej ponuke!

Pohltivosť αs= 1,01 už pri frekvencií 200 Hz, čím výrazne prekonávajú podobné materiály na trhu. Stered Acoustic bol vyvinutý našou spoločnosťou v spolupráci so spoločnosťou Stered, kombinuje časti recyklovaných materiálov a textilné vlákna a neobsahuje minerálnu vlnu.

Produkty v ponuke:

Stered Acoustic 50mm a Stered Acoustic 30mm, aktuálne v ponuke IBA šedá farba.

Možnosti použitia:

 • Zníženie doby dozvuku (ozveny) v priestore, kde hluk vzniká

  Vhodný na obklad stropov a stien, čím zabezpečí celková zníženie hladiny hluku. Napríklad v reštaurácií, po obložení časti steny (s designovou úpravou), sa hluk zníži, resp ostane pohltený v Sterede Acoustic. Materiál je možné použiť všade, kde hluk vzniká (hlučné prevádzky, call centrá, kaviarne, nahrávacie štúdiá). Stered Acoustic sa dá designovo upraviť podľa požiadaviek klienta.

  Ak znižujem hluk v priestore v ktorom vzniká, Stered Acoustic neuzatváram do konštrukcie, aby sa k nemu zvuk dostal a mohol ho účinne pohltiť. Ako designová úprava sa využíva napr. čalúnenie.

 • Do zvukovo izolačných konštrukcií (stena, strop)

  Stered Acoustic použijem na zníženie hluku v priestore, kam hluk preniká z iného priestoru (napríklad hlučný sused, hlučná hala, kotolňa, atď…), alebo chcem zabrániť, aby zvuk prechádzal cez konštrukciu smerom odo mňa.

  Ak hluk vzniká napríklad u hlučného suseda, Stered Acoustic kombinujeme v konštrukcií s nepriezvučným materiálom (čo najvyššie Rw), ako je Gecon Acoustic Phonestar TR (resp. iné materiály s vysokým Rw). Bez materiálu s Rw by ste hluk z vedľajších priestorov neznížili.

  Ako to technicky funguje? Zvuk od suseda prechádza cez stenu, časť stena odrazí spať k susedovi. Zvuk čo prešiel sa dostane do našej konštrukcie, prechádza cez Stered, ten výraznú časť pohltí. Zvyšný zvuk sa odrazí od našej dosky (Gecon, Phonestar, Index…) spať do konštrukcie, kde zase prechádza cez Stered. Ak by tam pohltivý materiál nebol, vznikalo by kmitanie zvukových vĺn, čím sa hluk u Vás môže aj zhoršiť.

 • Rôzne designove akustické panely

  Podobne ako prvý bod, Stered Acoustic je vhodný na designové prvky, ktoré sa dajú rôzne upravovať a tvarovať. Základom je jeho vysoká pohltivosť, čím akustiku priestoru výrazne zlepší.

Technické parametre:

Hrúbka30mm, 50mm
Rozmer dosky
1200 x 600 x 30
1200 x 600 x 50
Hustota45 kg/m3
Akustická pohlivosťαw = 1,00 , trieda zvukovej pohltivosti A
Tepelný odpor R 1,38 W/m.K (50mm)

Zaujal Vás materiál Stered Acoustic ? Kontaktujte nás.