Odhlučnenie konferenčnej sály

Zrozumiteľná reč a ničím nerušené prostredie sály

Hluk, ktorý sa bežne vyskytuje v konferenčných miestnostiach a baroch v hale, často spôsobuje vysoká úroveň dozvuku.

U nás riešime tieto problémy inštaláciou akustických panelov s dôrazom na dizajn, ktoré vhodne dopĺňajú interiér.

Aby bol projekt odhlučnenia konferenčnej sály úspešný, musíme zohľadniť faktory ovplyvňujúcich konečný výsledok.

Dôležitými faktormi sú hlavne:

externé zdroje hluku, umiestnenie, možnosti projektovania budovy, funkcia, splnenie všetkých príslušných noriem, návratnosť investícií. 

Okrem priestorovej akustiky riešime v konferenčných sálach aj akustické závesy, zvukovo izolačné dvere a hlavne odhlučnenie stien, stropov a podláh, pokiaľ sálu môžu rušiť okolité priestory, alebo naopak, hluk zo sály by rušil ich.

Odhlučnenie konferenčnej sály vieme realizovať pri projektovaní stavby, ale aj dodatočne, pri jej rekonštrukcií, resp. úprave.

Hlavné problémy s hlukom v konferenčných sálach

1. Nadmerná ozvena v sále

2. Kvalitné odhlučnenie stien, stropov aj podláh

1. Nadmerná ozvena (vysoký dozvuk v priestore)

Nadmerná ozvena, alebo vysoký dozvuk v konferenčnej sále výrazne znepríjemňujú dobrý pocit ľudí. Dobrá zrozumiteľnosť bez vysokej ozveny v priestore, je veľmi dôležitá. 

Priestorová akustika

Účinné a dizajnové znižovanie nadmernej ozveny v priestoroch.

Vhodné panely na priestorovú akustiku

2. Kvalitné odhlučnenie stien, stropov aj podláh

Dostatočná vzduchová nepriezvučnosť Rw deliacich konštrukcií, určuje hranicu medzi tým, či budú vaši účastníci konferencie rušený z iných priestorov alebo nie. Oslovte nás s vaším novým projektom, alebo rekonštrukciou, nájdeme účinné riešenie na váš problém.  

Odhlučnenie steny

Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti Rw, hrúbky od 3,7 cm.

Odhlučnenie stropu

Primárne odhlučnenie proti hluku vznikajúceho v priestore (tv, reč..)

Odhlučnenie podlahy

Vzduchová (hlas, tv - Rw) aj kročajová nepriezvučnosť (krok - Lnw).


Máte problém s hlukom? Kontaktujte nás.Core: v0.0.212 Plugin: v0.0.91