Odhlučnenie spoločenskej sály, kina a divadla

Kvalitný zvuk, dobrá priestorové akustika, dvere, závesy a zvuková izolácia priestorov

Odhlučnenie spoločenských sál, kín a divadiel si vyžaduje individuálny prístup, už počas projektovania.  Je extrémne dôležité, aby bola navrhnutá čo najvyššia vzduchová nepriezvučnosť konštrukcií, ako sú steny, stropy a podlahy.

Určite nechcete, aby hluk rušil okolité priestory, alebo naopak, návštevníci boli rušený pri sledované predstavenia.

Hluk, ktorý sa bežne vyskytuje v sálach, často spôsobuje vysoká úroveň dozvuku.

U nás riešime tieto problémy inštaláciou akustických panelov s dôrazom na dizajn, ktoré vhodne dopĺňajú interiér. Aby bol projekt odhlučnenia sály, kina alebo divadla úspešný, musíme zohľadniť faktory ovplyvňujúcich konečný výsledok.

Dôležitými faktormi sú hlavne:

externé zdroje hluku, umiestnenie, možnosti projektovania budovy, funkcia, splnenie všetkých príslušných noriem, návratnosť investícií. 

Z hľadiska akustiky kladieme dôraz na:

1. Kvalitné odhlučnenie stien, stropov aj podláh

2. Nadmerná ozvena v sále

3. Zvukovo izolačné dvere

4. Akustické závesy

1. Kvalitné odhlučnenie stien, stropov aj podláh

Dostatočná vzduchová nepriezvučnosť Rw deliacich konštrukcií, určuje hranicu medzi tým, či budú vaši účastníci konferencie rušený z iných priestorov alebo nie. Oslovte nás s vaším novým projektom, alebo rekonštrukciou, nájdeme účinné riešenie na váš problém.  

Odhlučnenie steny

Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti Rw, hrúbky od 3,7 cm.

Odhlučnenie stropu

Primárne odhlučnenie proti hluku vznikajúceho v priestore (tv, reč..)

Odhlučnenie podlahy

Vzduchová (hlas, tv - Rw) aj kročajová nepriezvučnosť (krok - Lnw).

2. Nadmerná ozvena (vysoký dozvuk v priestore)

Nadmerná ozvena, alebo vysoký dozvuk v divadle a kine, výrazne znepríjemňujú dobrý pocit ľudí. Dobrá zrozumiteľnosť bez vysokej ozveny v priestore, je veľmi dôležitá. 

Priestorová akustika

Účinné a dizajnové znižovanie nadmernej ozveny v priestoroch.

Vhodné panely na priestorovú akustiku

3. Zvukovo izolačné dvere

Pokiaľ odhlučníte steny a vynecháte dvere, je to veľká chyba riešenia. Väčšine nachádzame na obhliadkach nekvalitné dvere, staršej výroby, bez dobrej nepriezvučnosti a bez kvalitného tesnenia a zárubne.

4. Akustické závesy

Akustický záves môže byť pohltivý a zlepšovať priestorovú akustiku, dozvuk, alebo nepriezvučný a zabraňovať prestupu hluku do priestorov, ktoré nie sú stavebne oddelené.


Máte problém s hlukom? Kontaktujte nás.Core: v0.0.290 Plugin: v0.0.91