Dokončená odhlučnená stena

Aký problém sme riešili?

Klientov sused bol hlučnejší ako by bolo únosné, problematická bola aj hlasitosť jeho televízora a rádia.

Ako sme postupovali?

Spoločné steny so susedom sme odhlučnili pomocou dvojitej zvukovej izolácie Phonestar TRI. Zvukovú izoláciu sme zakryli pomocou sadrokartónu, stenu vystierkovali a vymaľovali.

Problém je vyriešený.