Odhlučnenie ORL kabínky v Malackách
Aký problém sme riešili?

Vedenie nemocnice nás oslovilo s požiadavkou odhlučnenia kabínky v ORL ambulancii. V kabínke sa vyšetruje sluch pacientov a zvuk prichádzajúci zvonku ovplyvňoval merané výsledky. Z tohto dôvodu bolo potrebné kabínku zvukovo odizolovať.

Ako sme postupovali?

Kabínku sme zvukovo odizolovali špeciálnymi zvukovoizolačnými doskami.