Realizácia – odhlučnenie 18m2 steny v zasadacej miestnosti

Klient nás oslovil, aby sme vyriešili problém s hlukom, ktorý vznikal v počítačovej serverovni spoločnosti. Hluk prenikal do zasadacej miestnosti a rušil zamestnancov pri práci.

Pred samotnou realizáciou sme hluk zamerali v celom frekvenčnom pásme, na základe čoho sme určili vhodnú skladbu zvukovo izolačnej konštrukcie. Keďze sa hluk nachádzal hlavne v nízkom frekvenčnom pásme, odporučili sme klientov dvoj vrstvovú profesionálnu konštrukciou s doskou Phonestar a akustickou penou Silent Foam 120. Vzhľadom na nízku frekvenciu sme úplne vylúčili možnosť odhlučnenia minerálnou vlnou a sadrokartónom, takáto konštrukcia by bola v tomto prípade veľmi málo účinná.

Po zrealizovaní konštrukcie sme ju zakryli sadrokartónom, vymaľovali a hlavne zamerali výsledné zníženie hluku.

Že išlo o vydarenú realizáciu nám potvrdil po pár týždňoch od realizácie aj objednávateľ realizácie p. Baďura. Jeho vyjadrenie prikladáme.

Potreboval som vyriešiť odhlučnenie miestnosti určenej na zariadenie zasadačky. Na základe meraní hladiny hlučnosti, navrhol Váš akustik p. Nosko riešenie.

Komunikácia vo všetkých fázach realizácie bola odborná, zrozumiteľná a ústretová.

Technická realizácia bola vykonaná na profesionálnej úrovni a splnila žiadaný efekt – hlučnosť je minimálna.

Vedenie organizácie vyjadrilo so zvukovým komfortom plnú spokojnosť.

Chcete sa pridať sa k našim spokojným klientom, ktorých už žiadny hluk neruší?