Hluk zo stropu a steny v byte

  • Realizácia
  • Kategória Odhlučnenie stropu
  • Klient Erik Ivaničko
  • Lokalita Bratislava
  • Problém Zvýšená hlučnosť od susedov

Zadanie klienta a riešenie problému

Klient nás oslovil so zvýšenou hlučnosťou od susedov a pri konzultácií sme sa dohodli na odhlučnení stropu a steny. Jednalo sa o atypickú konštrukciu, hlavne pri strope, staré trámy sme vyplnili akustickou penou Silent Foam, zaklopili pieskovými doskami a pri stene sme kombinovali aj pohltivy Zino Acoustic.

Vyjadrenie klienta

Prečo ste sa rozhodli osloviť našu spoločnosť, odkiaľ ste sa o nej dozvedeli a aký ste mali problém s hlukom?

Prvotný kontakt bol cez rozsiahle rady o problematike na vašej stránke nájdené cez vyhľadávač, potom to bola aj referencia priateľov. mali sme problém so zvýšenou hlučnosťou od susedov.”

Ako ste boli spokojný s prístupom našej spoločnosti (komunikácia pred, počas a po realizácií, s prístupom technika…)?

Veľmi spokojný z prístupu, z profesionality a dokonca aj z ochoty riešiť problém aj finančne efektívne.”

Splnila celá realizácia Vaše očakávania? Poprosím zhodnoťte, ako ste spokojný s odhlučnením.

“Áno, sme veľmi spokojný. Problém s hlukom susedov nemáme!”

Použité produktyMáte podobný problém? Kontaktujte nás.
Core: v0.0.290 Plugin: v0.0.91