Kročajová izolácia pre BD Laskonka, Bratislava

  • Realizácia
  • Kategória Kročajová izolácia
  • Klient BD Laskonka
  • Lokalita Bratislava
  • Problém Splnenie kročajovej normy

Aký problém sme riešili

BD nespĺňal stavebnú normu pre kročajový hluk a teda nemohol byť skolaudovaný. Pri výstavbe podľa všetkého prišlo k závažným chybám projektovania alebo výstavby. 

Naším zadaním bolo zníženie hladiny hluku Lnw pod 53 dB.

Návrh a meranie

Keďže nás klient oslovil až v momente, keď mal vyliaty poter, odporučili sme jediné možné riešenie a to kročajovú podložku InsulParq 2+ pod parkety v hrúbke 2 mm.

Výsledok merania

S prehľadom sme splnili stavebnú normu a zadanie klienta, čo sme boli samozrejme radi.

Na druhej strane, veľmi neradi vidíme takéto výsledky, lebo pre nás nie je prvoradé splniť stavebnú normu, ale aby klienti a obyvatelia bytov počuli čo najmenej kročajového hluku. To vieme dosiahnuť len pri intenzívnej komunikácií vo fáze projektu a osadenie najlepšej kročajovej izolácie priamo pod poter. Vtedy by boli výsledky ďaleko lepšie ako v tomto prípade. 

Neodpustíme si porovnanie

Ak by sa projekt navrhol poriadne, tak by mali výsledky vyzerať úplne inak, napríklad ako pri našom návrhu pre jeden BD v Petržalke, Bratislava. 

Pre vysvetlenie, čím menej dB na grafe, tým menej počuť hluk z kráčania a dupotu. Každé 3 dB znamenajú zníženie o 50 percent pre ľudské ucho.

Pravá časť grafu vôbec nie je podstatná, či tam máme hluk 18 db alebo 29 dB je pre ucho úplne jedno. Dôležitá je práve ľavá časť, nízke a stredné frekvencie, kde vidíme 10-17 dB rozdiely, čo je priepastný rozdiel. 

 

 

Insulit 4+2 (ŽB doska 250 mm, 16 mm sys. doska, poter 50 mm) Lnw 39 dB
BD Laskonka

Použité produktyMáte podobný problém? Kontaktujte nás.
Core: v0.0.212 Plugin: v0.0.91