Návrh zníženia ozveny v zasadačke

  • Prípadová štúdia
  • Kategória Znižovanie ozveny
  • Klient Lunys, s.r.o.
  • Lokalita Košice
  • Problém Veľká ozvena v sklenenej zasadačke

Komplexný návrh zníženia ozveny

Klient nás oslovil s požiadavkou odstrániť nadmernú ozvenu v sklenenej zasadačke. Keďže všetky steny sú zo skla, zvuk sa veľmi dlho odráža a vytvára ozvenu.

Nadmerná ozvena rušila napríklad pri poradách alebo konferenčných hovoroch.

Od klienta sme dostali vstupné údaje:

  1. rozmery miestnosti s pôdorysom, so zakreslenými svietidlami
  2. požadovanú farebnosť, ktorá mala reflektovať na farebnosť koberca
  3. fotografie priestoru

Návrh a vizualizácie

Po konzultácii s klientom, sme navrhli vhodný počet akustických panelov, aby bol výsledok ideálny. Spolu s rôznou farebnosťou sme daný projekt nakreslili do 3D vizualizácie, aby si klient výsledok vedel lepšie predstaviť.

Navrhli sme kombináciu panelov 500 x 500 x 50 mm, v troch farbách. Vzhľadom na čo najväčšiu účinnosť, sme navrhli ich podvesenie na priesvitných lankách, cca. 10 cm pod stropom. Práve týmto podvesením sa výrazne zlepšuje výkon pohltenia panelov.

Použité produktyMáte podobný problém? Kontaktujte nás.
Core: v0.0.290 Plugin: v0.0.91