Odhlučnenie klimatizačnej jednotky

  • Prípadová štúdia
  • Kategória Odhlučnenie v priemysle
  • Klient -
  • Lokalita Žilina
  • Problém Hluk z klimatizácie

Prípadová štúdia

Dostali sme za úlohu odhlučniť tepelné čerpadlo Nibe F 2040 -8 s vnútornou jednotkou VVM 320. Čerpadlo rušilo hlavne susedov, vo vzdialenosti 7 m od čerpadla. Od výrobcu sme si zistili všetky dostupné dáta, od presných rozmerov až po deklarovanú hlučnosť jednotky a podľa toho sme začali modelovať riešenie.

Ako sme postupovali?

Navrhli sme akustický box skladajúci sa z konštrukcie a špeciálnych PZP50 panelov. Panely PZP budú osadené z bočných strán. Z prednej strany osadíme rovnako 2 panely za sebou, aby vytvorili vuduchovú medzeru pre nasávanie vzduchu. Vrch ostane otvorený.

Analýza dostupných dát od výrobcu

Od výrobcu sme si zistili všetky dostupné dáta, od presných rozmerov až po deklarovanú hlučnosť jednotky a podľa toho sme začali modelovať riešenie.

Rozmery tepeľného čerpadla

Ceruzka do ruky a nákres možného riešenia A

Navrhli sme akustický box skladajúci sa z konštrukcie a špeciálnych PZP50 panelov. 
Panely PZP budú osadené z bočných strán. Z prednej strany osadíme rovnako 2 panely za sebou, aby vytvorili vuduchovú medzeru pre nasávanie vzduchu. Vrch ostane otvorený.

3D vizualizácia riešenia A a pridanie riešenia B

Na vizualizácií pekne vidno celú konštrukciu riešenia, plné bočné panely aj dva odsadené panely z prednej strany.

Návrh a nákres riešenia B

Po 3D vizualizácií sme sa rozhodli pridať alternatívne riešenie B, ktoré bude mierne drahšie, ale zaberie menej priestoru (hĺbky) z prednej strany. Hĺbka celého riešenia sa zmenšila na 120 cm.

Sumarizácia

U nás nepredávame hotové riešenia a netvarime sa, že sú vhodné pre každého. Z uvedeného je viditelný individuálny prístup  a návrh dvoch riešení.

Orientačne náklady (návrh, výroba, dodanie riešenia, inštalačný manuál):

RIEŠENIE A od 1080 eur + prepravné náklady (lacnejšie a hrubšie riešenie)

RIEŠENIE B od 1766 eur + prepravné náklady (drahšie a úspornejšie na hĺbku)

Použité produktyMáte podobný problém? Kontaktujte nás.
Core: v0.0.212 Plugin: v0.0.91