Zvuková izolácia steny

Ak riešite hluk, ktorý sa šíri cez vašu stenu, je pre vás dôležitá kombinácia účinnosti zvukovej izolácie a jej celkovej hrúbky. Je obrovský rozdiel, či má izolačná konštrukcia hrúbku 5 alebo 20 cm, pri 6 metrovej stene je rozdiel skoro 1 m2, ktorý Vám zmizne z celkovej plochy bytu.

Aké máte možnosti, ak sa hluk cez stenu šíri k Vám?

  • Zvuková izolácia steny - kontaktný systém

    Pri šírení hluku cez stenu nemá väčšinou zmysel izolovať inú stenu ako tú vašu. Ak hluk nie je extrémny a potrebujete odhlučniť len bežný hluk ako hovorové slovo a tichšiu hudbu, bude Vám postačovať kontaktná zvuková izolácia steny. Čo to znamená? Izolácia sa prikladá priamo na stenu, nevytvárame žiadnu vzduchovú medzeru. Hrúbka celej izolácie má následne od 2 cm do 4,7 cm podľa zvolenej varianty materiálov, nami odporúčané riešenie má 3,6cm (hrúbka nezohľadňuje nerovnosti stien).

  • Zvuková izolácia steny - bezkontaktný systém

    Ak potrebujete dostať maximum zo zvukovej izolácie, hlavne ak je hluk výrazný, počujete otrasy, basy (nízke frekvencie), odporúčame vám bezkontaktný systém. Celá konštrukcia sa nedotýka steny, je ukotvená o podlahu a strop. Tým, že sa vytvorila vzduchová medzera, celkový výkon konštrukcie stúpa. V tejto variante realizujeme dvoj a troj vrstvové systémy odhlučnenia. Jediná nevýhoda je väčšia hrúbka celej konštrukcie, väčšinou sa zmestíme do 10 cm.

Aké máte možnosti, ak sa hluk cez stenu šíri do Vás?

  • Zvuková izolácia steny

    Princíp ostáva identický ako v predchádzajúcom prípade, ale z našich skúseností vám bude postačovať kontaktný systém,  čím ušetríte podlahovú plochu bytu. Podľa merania a návrhu sa dajú kombinovať viaceré materiály a ak ste extrémne hlučný sused, spravíme Vám bez kontaktnú troj vrstvovú konštrukciu.