GECON Acoustic

Typ: Univerzálna izolácia

Výkon materiálu: ΔLw 29dB,  Rw=39dB

Distribútor: www.DoskyGecon.sk

Materiál GECON Acoustic je vyrábaný jedninečnou patentovanou technológiou a má všetky potrebné celoeurópske certfikáty. Je 100 % hygienický , bez pridaných chemikálii. Všetky testy vzduchovej nepriezvučnosti potvrdili unikátne zvukovo izolačné vlastnosti a predstavuje tak konkurenciu doteraz používaným produktom, ktoré predčí jednak zvukvo  izolačnými vlastnosťami, mechanickými vlastnosťami ako aj cenou.

Dosky Gecon
zvuková izolácia

Výhody materiálu GECON Acoustic:

  • jedinečný patentovaný stavebný materiál pre riešenie problémov s hlukom
  • výborná vzduchová nepriezvučnosť od Rw = 32,4 dB po Rw = 39 dB
  • vynikajúce zlepšenie krokového hluku Δ Lw = 26 až 35 dB
  • minimálny záber obytného priestoru a plôch
  • ekologický a recyklovateľný materiál
  • ošetrené HT (Heat Treatment), odolný voči plesniam a škodcom

Efektívnosť zvukovej izolácie pri rôznych frekvenciách:

(čím väčšia hodnota Rw tým lepšie)

Technické parametre:

Hrúbka10 mm, 20 mm,
30 mm (iba zložením 10 a 20mm dosky)
Rozmer dosky
1200×800, íný rozmer na objednávku pri väčšom objeme
Hustota850 kg m3
Tepelná vodivosť (podľa normy STN EN 12667)0,196 W/m.K
Pevnosť v ohybe v hlavnej osi9 N/mm2
Trieda horľavostiB, s1, d0
Akustická izoláciaRw 32,4 dB (pri 10mm) / 37 dB (pri 20mm) / 39 dB (pri 30mm)

Príklady použitia materiálu Gecon acoustic v konštrukcií:

Predsadené stenové konštrukcie:

Gecon Acoustic

Predsadená konštrukcia GS2 obsahuje dve aktívne zvukové izolácie, dosku Gecon a akustickú penu Silent Foam 120.

Ak vložíte 5cm penu do konštrukcie a zakryjete doskou Gecon 1cm, celá hrúbka konštrukcie bude mať 6cm. Dosku Gecon zatvoríte sadrokartónom. Výkon celej konštrukcie môžete zvýšiť buď väčšou hrúbkou Geconu (2-3cm) alebo aj pridaním vzduchovej medzery do konštrukcie (pred alebo za penu).

Gecon

Predsadená konštrukcia GST4 obsahuje štyri aktívne zvukové izolácie, dosku Gecon, akustickú penu Silent Foam 120 2x (1x 1cm, 1x 5cm) a pás Topsilent.

Prvá časť je kontaktná, na 1cm penu priložíme pás Topsilent. Nasleduje konštrukcia s penou, zakrytá Geconom (1-3cm). Dosku Gecon zatvoríte sadrokartónom. Výkon celej konštrukcie môžete zvýšiť pridaním väčšej vzduchovej medzery do konštrukcie.

Kontaktné stenové konštrukcie:

Pripravujeme….

Stropné konštrukcie:

Pripravujeme….

Podlahové konštrukcie:

Pripravujeme…..

Zaujal Vás materiál GECON Acoustic? Kontaktujte nás.