Zvuková izolácia bytu

Ak máte hlučného suseda, alebo ste vy hlučný sused a chcete „sa odhlučniť“, ponúkame Vám tie najlepšie riešenia zvukovej izolácie bytu.

Aké vlastnosti by mala mať najlepšia zvuková izolácia bytu?

  • Účinnosť

    Inak povedané, čo najvyššiu hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti Rw. Čím je táto hodnota vyššia, tým je materiál účinnejší. Ak chceme skúmať účinok materiálu hlbšie, je dôležité sledovať výkon pri rôznych zvukových frekvenciách zvuku. Je veľký rozdiel ako sa správa izolácia pri vysokých frekvenciách (napr hra na flaute), alebo pri nízkych frekvenciách (dupot, buchot, basy…).

  • Hrúbka

    VEĽMI dôležitá vlastnosť, určite si nechcete zmenšovať byt o 15-20 cm hrubou predstenou. Ak máte stenu dlžky 7 m, celková strata podlahovej plochy bytu by bola až 1,4 m2. U nás máme riešenia už od hrúbky 1,5 cm. Je to veľmi jednoduchá matematika, čím použijeme účinnejší materiál, tým stačí menšia hrúbka konštrukcie na dosiahnutie vyžadovaného efektu.

Príklad realizácie zvukovej izolácie bytu

Odhlučnili sme stenu susediacu s hlučným susedom, požiadavka na našu spoločnosť bola jednoznačná, čo najmenšia hrúbka izolácie a čo najvyššia účinnosť. Klientovi sme aplikovali 2 vrstvový zvukovú izoláciu so  špeciálnou podkladovou vrstvou a pripravili stenu do fázy pred maľovaním. Veľký dôraz musíme vždy klásť na riešenie zvukových mostov, napríklad svetiel, elektriky a podobne.

Výsledok? Klientovi sme zlepšili celkový výkon steny min. o 15 dB (zníženie hluku min. 70-80%), pri hrúbke novej predsteny 5,9 cm.